Työnohjaus on menetelmä, jonka tarkoituksena on yksilön / työyhteisön työn kehittäminen ja jäsentäminen sekä ammattitaidon syventäminen. 

Työnohjauksen avulla on mahdollista lisätä ymmärrystä omasta työstä, itsestä ja työyhteisöstä sekä tukea työntekijän/työyhteisön toimijuutta ja työn jäsentämistä.

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa oma osaamisen lisääminen ja työn kehittäminen on vastavuoroinen ja inhimillinen prosessi. Tavoitteilla on parhaat mahdollisuudet toteutua, kun työntekijät ovat alusta asti yhdessä rakentamassa uutta ymmärrystä ja toimintaa.

Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa - se ei ole juttutuokio, työhön perehdyttämistä tai terapiaistunto. Käsiteltävät asiat nousevat ohjattavilta itseltään. Jokaisella työnohjaukseen osallistuvalla on oikeus ja velvollisuus ilmaista omia näkemyksiään. Työnohjausprosessia suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä.

Työnohjaajana koen tärkeäksi, että ohjattavat tulevat kuulluksi ja hyväksytyiksi ehdoitta. Haluan olla rohkaisemassa asioiden katsomista eri näkökulmista!

työnohjaus

Työnohjaus antaa heijastuspintaa asioille, mahdollisuuden peilata ja käsitellä asioita/tilanteita eri näkökulmista sekä lisää yhteistä ymmärrystä.