Asun Kannuksessa, olen kolmen nuoreksi - aikuiseksi kasvaneen lapsen äiti ja ikuinen opiskelija.

Ensimmäiseltä ammatiltani olen päivähoitaja.

Sosionomiksi (AMK) valmistuin 2012, lisäksi olen tehnyt useita erilaisia lisäkoulutuksia ja - opintoja.

Voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi (60op) valmistuin keväällä 2020.

Olen Suomen työnohjaajat ry, STOry:n jäsen. 

Työkokemukseni

Minulla on pitkä ja laaja sosiaalialan työkokemus. Olen työskennellyt Stressistä säätelyyn - hankkeessa, Pidä kiinni® - ensikodissa ohjaajana ja va. sosiaalityöntekijänä sekä Pidä kiinni® avopalveluyksikössä ohjaajana (päihdekuntoutus). Olen myös  työskennellyt ensi- ja turvakodissa (lähisuhdeväkivaltatyö) ja tapaamispaikassa. Lisäksi minulla on työkokemusta varhaiskasvatuksesta sekä lastensuojelutyöstä avo- ja laitospuolella. 

Työkokemukseni on opettanut minulle, miten tärkeää on ihmisten avoin ja ennakkoluuloton kohtaaminen. Sekä ymmärryksen siitä, miten moninaisesti työkenttä voi työntekijää haastaa, mutta myös antaa mahdollisuuksia.

Lisäkoulutukseni ja -opintoni:

- Työnohjaajana perhehoidon kentässä -täydennyskoulutus (5h), 2023

- Vauvapysäkki - ohjaajakoulutus (7op), 2022 Ensi- ja turvakotienliitto

- Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus, 02/2022 Turun kesäyliopisto / Minna Martin

- Psykologian aineopinnot (35op), 2021 Jyväskylän Avoin Yliopisto

- Psykologian perusopinnot (25op), 2019 Jyväskylän Avoin Yliopisto

- Traumaterapiakeskuksen koulutus traumatisoitumisesta (63h), 2018

- Theraplay peruskurssi, 2017 Suomen Theraplay-Yhdistys Ry

- Pidä kiinni®– hoitojärjestelmän kaksivuotinen erikoistumiskoulutus, 2013 - 2015 

- Yhteisökuntoutuskoulutus ja jatkokoulutus (23op)  2012 - 2013, Jyväskylän koulutuskeskus

Kesken olevat:

-Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50op), Siria Koulutus ja kehittämiskeskus Oy & Oppimiskeskus Kainula (valmistuminen 10/2023)