Taustani

Koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi olen valmistunut 1.4.2020. Olen Suomen työnohjaajat ry, STOry:n jäsen. 

Minulla on pitkä ja laaja sosiaalialan työkokemus. Olen työskennellyt mm. varhaiskasvatuksessa, vanhustyössä, lastensuojelutyössä avo- ja laitospuolella, Pidä kiinni® - ensikodissa, ohjaajana ja va. sosiaalityöntekijänä ja Pidä kiinni® avopalveluyksikössä ohjaajana (päihdekuntoutusta) sekä ensi- ja turvakodissa (lähisuhdeväkivaltatyö).

Tällä hetkellä työnohjauksien lisäksi työskentelen 40% työajalla Kokkolan ensi- ja turvakoti Ry:ssä Stressistä säätelyyn -hankkeen (2020-2022) projektityöntekijänä. Työ sosiaalipuolella on opettanut minulle ihmisten avoimen ja ennakkoluulottoman kohtaamisen merkityksen sekä ymmärryksen siitä, miten moninaisesti työkenttä voi työntekijää haastaa, mutta myös antaa mahdollisuuksia.

Lisäkoulutuksina ja -opintoina minulla on muun muassa:

Yhteisöhoidon koulutus, Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän erikoistumiskoulutus, Traumaterapiakeskuksen traumakoulutus, Theraplay-peruskurssi ja Tunne lukkosi-kurssi. Lisäksi olen suorittanut avoimen yliopiston kautta psykologian perusopinnot. Suoritan tällä hetkellä psykologian aineopintoja ja sosiaalityön perusopintoja avoimessa yliopistossa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa

Lisäkoulutus tuo työnohjaajan työhöni erityisosaamista ja mahdollisuuksia erilaisiin lähestymistapoihin.